boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Vanderborght Jan Frans

Kapelaan op Ledeberg van 1942 tot 1957

Geboren (1) te Sint-Katharina-Lombeek op 27 juli 1913 en overleden te Aalst op 4 september 1971.
In 1935 trok hij naar het seminarie te Mechelen. Op 3 juni 1939 werd hij priester gewijd. Daarop werd hij leraar aan het Sint-Jozefcollege te Aarschot. Op 12 december 1942 werd hij aangesteld als kapelaan op Ledeberg, Sint-Apollonia. Op 3 november 1957 werd hij pastoor te Leuven, Sint-Jacob en vanaf 7 juli 1963 te Opwijk, Sint-Paulus. Zijn zuster Madeleine, die de huishouding verzorgde, volgde hem.
Fietsend (2) over Ledeberg groette kapelaan Vanderborght de mensen of stapte af voor een babbel, luisterde naar hen, gaf raad, hielp sociale problemen oplossen, bezocht de zieken. Op de speelplaats van de zustersschool was hij een gekende rijzige verschijning. Hij riep dan leerlingen bij zich die de boeken van het Davidsfonds (waarvan hij penningmeester was) moesten meenemen of de kaarten van de bond van het H. Hart, of gewoon een berichtje voor hun ouders. En toch behield hij een zekere afstand, was weinig innoverend in de vieringen, gaf catechismus volgens de beproefde methode van vraag en antwoord en zijn catechismus van volharding (op zondagnamiddag) was saai. Aan de kapel liet hij geen noemenswaardige werken uitvoeren, alleen haalde hij een barokke preekstoel naar Ledeberg (3), maar in 'stilte' onderhandelde kapelaan Vanderborght (4) toch over de zelfstandigheid van de parochie Sint-Apollonia, die hij aldus voorbereidde.

Zij die hem gekend hebben herinneren zich en waarderen vooral zijn volkse verbondenheid (5).


------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Carolus Vanderborght en Maria Theresia Van Acoleyen.
(2) Koster Jef Van de Perre vertelde dat hij onder de oorlog samen met de kapelaan naar Asse fietste om er een zak ajuin te halen!
(3) Die in de jaren 19(80) werd ontmanteld. Onderdelen ervan werden aan het altaar (tot dit in 2007 werd vervangen) en lezenaars gehangen.
(4) Hij kende de weg in het bisdom, cfr zijn latere aanstellingen in 2 grote parochies.
(5) Typerend voor die waardering: regelmatig kreeg hij naderhand, in Leuven en Opwijk, bezoek van zijn Ledebergse parochianen, zo ook van zijn zijn vroegere misdienaars.