boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > Van Cauwelaert K. >artikel


Van Cauwelaert de Wyels Karel/Belgisch Nationale Beweging te Pamel/OLV-Lombeek
 

* Volgens Karel Van Cauwelaert, genoteerd in ‘Erkenningsdossiers Gewapende Weerstand’, ‘… hield deze zich bezig met sluikpers en gewapend verzet (beiden niet nader gespecifieerd). Van Cauwelaert werd reeds in 1941 persoonlijk gerecruteerd door sectorleider Briek Nichels en verantwoordelijk gesteld voor de oprichting van een nieuwe verzetskern in Pamel en omgeving. In zijn erkenningsdossier wordt echter enkel de naam van zijn broer Emiel uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek vermeld als tweede lid. Of er naast de twee broers nog andere leden waren binnen deze beperkte weerstandsbeweging is niet geweten.' (1)
* Emiel Van Cauwelaert vertelde in 1976: ‘Door mijn broer Karel en door een paar anderen ben ik bij zo’n beweging geraakt. We maakten o.a. kaarten waarop we de wegwijzers aangaven die de Duitsers op de wegen plaatsten om hun colonnes wegwijs te maken. Verder werkten we ook met een geheime zender en hier in deze kamer werd geregeld uitgezonden naar Londen, maar nooit langer dan 20 minuten, omdat men berekend had dat dat de minimumtijd was waarop zo een zender kon worden opgespoord.’ (2)
* Werd Karel Van Cauwelaert ook met de dood bedreigd? Aan de werkgroep DF-Klokje vertelde hij (in 1986): 'Op 't kasteel te O.-L.-V.-Lombeek, bij die beruchte Motteux, kwam regelmatig een zekere Victor Matthijs, de chef van de ‘dodersbende' van de rexisten. Aan een partijlid van Pamel zou hij gevraagd hebben hoe die Van Cauwelaert van zijn werk naar huis kwam – met de trein soms? De rexisten zijn Matthijs evenwel te voet gevallen om me gerust te laten: ze vreesden namelijk de weerwraak van de witte brigade. Matthijs heeft zich na veel aandringen dan toch gewonnen gegeven, alhoewel de kritiek van die partij ongenadig was.'
* Gedurende de bevrijdingsdagen werd Emiel Van Cauwelaert in zijn hoedanigheid van inlichtingen- en acitieagent van de B.N.B. ingeschakeld om een 'gevaarlijke zending door de vijandelijke linies te brengen'. Voor deze verdienste werd hij na de oorlog officieel erkend als inlichtingen- en actieagent (genoteerd in 'Erkenningsdossiers Gewapende Weerstand'). (1)

----------------------------------------------------------------------
(1) Hanne Van Asbroeck: ‘Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog', licentiaatsverhandeling, 2008.
(2) Joos Florquin: ‘Ten Huize van …’. Davidsfonds Leuven, 1981, 359 p. + foto’s. Aldaar p. 293.