boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Camp Franciscus

Pastoor te O.-L.-V.-Lombeek van 1833 tot 1880
 

Op 24 juni 1833 werd hij pastoor te O.-L.-V.-Lombeek en hij bleef het tot aan zijn overlijden op 18 oktober 1880. Op 18 augustus 1840 werd hij deken van het district Sint-Pieters-Leeuw. (1)

Onder pastoor Van Camp bloeiden de verering en de Broederschap van Sint-Hubertus weer op. Niet alleen bracht hij talrijke nieuwe leden aan, maar hij spande zich ook in om aan de Broederschap meer pastorale uitstraling te geven, ter verheffing van het zedelijke en culturele van de leden. Daartoe stichtte hij op 3 november 1835 binnen de Broederschap een ‘Geestelijk Verbond voor het uitroeien van vloeken, lasteren en vuilen klap’. (2) Dat jaar gaf hij ook het handboekje ‘Kort Begryp’ uit met het leven van Sint-Hubertus en de ‘opregling des Broederschaps’. Ook schonk hij in 1844 voor de Sint-Hubertuskapel het arduinen altaar, de communiebank en 200 voet hout.

 
------------------------------------------------------------
(1) Als deken wijdde hij te Pamel o.a. in 1852 het verruimde deel van het kerkhof en in 1856 een nieuwe klok.
(2) Emiel Van Cauwelaert: ‘De aloude Broederschap van St. Hubertus te O.-L.-V.-Lombeek’ in Eigen Schoon en De Brabander, 1976. Aldaar pp. 168-169.