boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Audenrode Gerard, schoolmeester, koster te O.-L.-V.-Lombeek van ca. 1750 tot 1795, herbergier, winkelier in 'Den Molensteen'
+ zonen Petrus Franciscus, Joannes Franciscus, Joannes Henricus en dochter Anna Maria

Van Audenrode Gerard
Geboren (1) te O.-L.-V.-Lombeek op 11 juli 1712 in de Camstadt, hoeve aan de Nieuwstraat (2) en overleden te O.-L.-V.-Lombeek op 14 juli 1795.
Op 10 december 1746 huwde hij te O.-L.-V.-Lombeek met Maria Elisabeth Van den Haute (Denderleeuw 8/9/1727-O.-L.-V.-Lombeek 4/10/1801) (3). Als kleindochter van Jan Yernaut had Maria Elisabeth de hofstede ‘Den Molensteen' geërfd en het koppel trok erin. Hun 11 kinderren werden er geboren.
Uiteraard waren Gerard en Maria Elisabeth ‘cossaert' (boer), maar ook hielden zij in de Molensteen zowel winkel als herberg. Bovendien was Gerard eveneens schoolmeester en koster. En blijkbaar waren er nog bijkomende inkomsten: zo leverde Gerard in 1763 voor de bouw van de sacristie 9300 bakstenen!
Zij zaten er dus warmtjes in en konden hun eigendom uitbreiden met meerdere dagwanden. Bovendien vernieuwden zij, in 1760, de Molensteen volledig, rondom een ruime binnenkoer.

Van Audenrode Petrus Franciscus
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 25 april 1751.
Priester, kanunnik.
Hij studeerde aan de universiteit van Leuven: primus in 1772, doctor utriusque iuris, doctor in beide rechten. Werd professor aan de universiteit en president van het Heilig Geestcollege, droeg veel bij tot de redding van de universiteitsbibliotheek tijdens de Franse revolutie.
Petrus Franciscus overleed te Leuven op 15 september 1818. Hij werd begraven te O.-L.-V.-Lombeek.

Van Audenrode Joannes Franciscus
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 14 juni 1753.
Priester.
Hij overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 11 februari 1828 en werd begraven onder dezelfde grafsteen als zijn broer. Heden staat deze grafsteen tegen de zuidelijke kerkhofmuur.

Van Audenrode Anna Maria
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 25 september 1755 en er overleden op 9 december 1824. Op 11 juni 1776 trouwde ze met pachter Jozef Claes uit Sint-Katharina-Lombeek en ging er wonen. Na de dood van haar man en van haar broer Joannes Henricus keerde Anna Maria, samen met haar zoon Frans Philip Claes. terug naar O.-L.-V.-Lombeek. Daar was ze bij de verdeling van de nog onverdeelde goederen eigenares van ‘Den Molensteen' geworden.

Van Audenrode Joannes Henricus
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 5 maart 1760.
Op 27 oktober 1795 trouwde hij met Joanna Catharina Vossen (Gooik 3/1/1758-O.-L.-V.-Lombeek 6/1/1809) (4) en bleef in ‘Den Molensteen' wonen. Op 31 mei 1809 hertrouwde hij met Anna Catharina Eylenbosch (O.-L.-V.-Lombeek 14/1/1765-O.-L.-V.-Lombeek 6/12/1834) (5). In 1810 werden zij door erfenis en uitkoop ook eigenaar van de wat verder aan de overkant gelegen hoeve Eylenbosch.
Bij zijn dood op 26 maart 1811 werd Joannes Henricus in het overlijdensregister opgetekend als ‘fermier'.


---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Gillis Van Audenrode en Catharina Van Huylebroeck.
(2) De Nieuwstraat is de vroegere naam van de Gustaaf Ponchautstraat.
(3) Alles wijst erop dat zij al een paar jaar bij haar grootvader in de Molensteen woonde, voor hulp in de keuken en in de winkel. Dat verklaart ook waarom ze in O.-L.-V.-Lombeek trouwde.
(4) Joanna Catharina was de dochter van Jan-Baptist Vossen en Maria Christina Vetsuypers, pachters te Gooik.
(5) Anna Catharina was de dochter van Engelbert Eylenbosch en Theresia Van Cutsem, pachters te O.-L.-V.-Lombeek. Zij hertrouwde in 1812 met Maximiliaan Verheyden uit Lippelo.