boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex Y > artikel


Yernaut Jan

Schoolmeester, koster te O.-L.-V.-Lombeek van ca. 1699 tot 1744

Elders geboren trouwde hij ca. 1698 met Maria Van (den) Damme (+ O.-L.-V.-Lombeek 8/1/1742). In het gezin werden vier kinderen geboren van wie er twee priester werden. Jan overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 28 april 1744.
In de kerkrekening van 1699-1700 werd Jan Yernaut voor het eerst vernoemd als koster van de parochie O.-L.-Vrouw. Hij kreeg er een vaste gage voor, plus 17 sisters 4 veertelen rogge omgezet in geld, maar ook supplementen voor het zingen van het zaterdaglof, van enkele jaargetijden. Daarbij was hij thuis eveneens schoolmeester, betaald door de ouders of door de armentafel. Ook hield het gezin een winkel open en bewerkte meerdere stukken grond.
Blijkbaar zat Jan aldus goed bij kas: kon leningen toestaan (1), zijn grondbezit vergroten (2), maar vooral op 6 april 1715 de hofstede ‘Den Molensteen' aankopen voor 1060 gulden. Het gezin bleef echter (gratis) in de ‘costerije' wonen en verhuisde pas in de jaren 17(20) naar de Molensteen aan de Brusselstraat (huidige Koning Albertstraat nr 191)..


----------------------------------------------------------------------------
(1) o.a. aan Jan-Baptist de Wyels: 400 gulden.
(2) Bij zijn overlijden was het grondbezit aangegroeid tot 14 dagwand.