boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/klokken

1943, roof van twee klokken door de Duitsers
In de brief van de Oberfeldkommandantur werd de firma Van Campenhout, Haren-Noord, door de Duitsers ‘belast met het afnemen (sic) van de klokken'.
Vooraf werden de twee klokken gedemonteerd en in afwachting van de verwijdering werd het doksaal afgesloten. Toch slaagden twee twaalfjarige jongens (1) er in, via de afwateringsbuizen en het dak van de kerk, binnen te dringen in de toren en de deur van de traphal van binnenuit te openen. Zo konden de Pamelaars de klokken beschilderen o.a. met ‘Wie met gewijde klokken schiet, wint de oorlog niet.' Aldra lieten de Duitsers echter de klokken reinigen.
Op 13/15 juli ankerden arbeiders van de firma Van Campenhout voor de kerk een windas vast, waarvan de kabel door de galmgaten tot in de klokkenkamer liep en daar vastgemaakt werd aan één der beide klokken, waarna achtereenvolgens de klokken binnen de toren naar beneden werden gelaten om ze uiteindelijk op een vrachtwagen te duwen.

 


 

Een van de ‘toeschouwers' was Elsa Van Saene, die ook foto's nam van het gebeuren. Eerst werd het haar door een Duitse militair verboden, maar ze zou gezegd hebben: ‘ge moet dat niet gezien hebben, draai u om', waarna ze toch foto's trok. Steevast verhaalde ze later ook over een dronken Pamelaar die tegen de werklui zei: ‘Wacht maar, als de oorlog gedaan is zullen we u wel krijgen.' Toen hij echter hoorde dat de arbeiders dit aan de Duitser vertelden, vluchtte hij de kerk in en verborg zich in een biechtstoel. ‘Zo wit als een lijk' werd hij eruit gesleurd en naar buiten getrokken. Samen met dokter De Beenhouwer en Frans Stockmans heeft ze hard moeten pleiten om hem te laten gaan.

 

De Sint-Gaugericusklok temidden van andere gestolen klokken,
maar na de oorlog niet meer teruggevonden.
 

---------------------------------------------------------------------
(1) Adelson De Doncker en Petrus Van Belle.