boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/klokken

In 1731 schreef abt Ferdinand Vander Haeghen in zijn dagboek: ‘Op 1 maart heb ik in de kerk van Pamel een klok gewijd die hergoten geweest is op kosten van de kerk en door het feit dat ze vroeger als opschrift droeg: “Fusa jussu et ope Abbatis Ninoviensis, Frederici Vanden Poele, pastoris, et N. Griniano, baliuvi” (gegoten op bevel en door bemoeiing van de abt van Ninove, van Fredericus Vanden Poele, pastoor, en van N. Griviano, baljuw) hebben de boeren zeer geaarzeld of ze zouden toestemmen in de nieuwe smelting, bewerende dat wij die last moeten dragen. Nochtans is het klaar bewezen door de kerkrekeningen, gelijk pastoor Guillielmus De Craene mij verzekerd heeft, dat de abt, de pastoor en de baljuw niets bijgedragen hebben. Ik weigerde verder dat er enige uitgave zou gedaan worden voor mij en mijn assistenten op deze wijdingsplechtigheid en vóór elf uur was ik reeds met hen in de abdij terug.'