boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Apolloniaparochie > artikel


Sint-Apolloniaparochie/verering van Sint-Apollonia

 

 

* Voor 1940:

Een pater van Affligem kwam te voet naar Ledeberg om er te assisteren en te preken!
Op de Kapelleweide stonden molentjes voor de kinderen en 10 à 12 kramen. De herbergen zaten bomvol. Emma Segers zei over de bedevaarders: 'Eerst doen wat ze moesten doen en dan naar de staminees.'

 

* Uit het Parochieblad blijkt dat er tot in 1973 regelmatig een mis werd opgedragen ter ere van de heilige Apollonia en dat er werd opgeroepen haar feestdag te vieren. De daarop volgende jaren was er rond 9 februari telken jare een dankmis en/of, zoals in 1982, een mis voor de overledenen van het Broederschap. Ook werd rond haar feestdag, na de missen haar relikwie ter verering aangeboden. En hoewel sommige jaren de gelovigen in de Mededelingen van het Parochieblad nog werden uitgenodigd om op haar feestdag te danken en te bidden, toch taande de devotie fel. Zo woonden op 9 februari 1990 nog slechts '21 mensen waarvan 9 zusters de gelezen mis bij' (1)! Sinds 1995 organiseert de parochieploeg rond het feest van Sint-Apollonia een dankviering in de kerk en daarna in de Kluis een gezellig samenzijn voor de parochianen.
* In de hem eigen vlotte schrijftrant beschreef Jef Bulté de feestdag (2): 'Tot na de 2e wereldoorlog was er ieder jaar een massale begankenis naar de patrones der tandpijnlijders.
Ik herinner mij dat kapelaan E.H. Vanderborght de grote en kleine zondaars van Leberg verzocht niet naar de hoogmis te komen, omdat er honderden pelgims en boetelingen toestroomden uit de belendende parochies. Een aantal onder hen ging bij de zusters om hun rotte kiezen te "verkopen" en opnieuw een jaar lang gespaard te blijven van de vervloekte pijnscheuten in hun afgebrokkelde tandstompjes.
Na de mis werd er op Leberg goed gefeest, door jong en oud. De jeugd kocht bij "Zjeeves" (winkel van de familie Van Saene) mastellen met siroop. Ge kunt het niet geloven hoe lekker dat het was!
Op het feest van Sint-Apollonia merk je vandaag op Leberg niets meer van dat alles. 't Is een dag gelijk een ander. Blijkbaar heeft het legertje tandartsen de concurrentieslag gewonnen.'


---------------------------------------------------------------------
(1) Derideaux Louis: 'Sinte Aplona te Ledeberg' in DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 23e jg, 1991, nrs 3,4. Aldaar p. 57.
(2) Bulté Jef: 'Goeiedag' in DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 24e jg, 1992, nrs 1,2,3. Aldaar pp. 3,4.