boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Steppe Jacques

Burgemeester te O.-L.-V.-Lombeek van 1801 tot 1808

Hij werd geboren te Strijtem op 10 oktober 1769 (1), huwde tweemaal (2) en overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 20 juli 1818.
Hij hielp eerst zijn vader als koster en onderwijzer te Strijtem. Toen hij huwde verhuisde hij naar O.-L.-V.-Lombeek. Daar werd hij onderwijzer, instituteur tijdens de Franse bezetting. Van 1801 tot aan zijn dood was Jacques Steppé te O.-L.-V.-Lombeek zelfs burgemeester-secretaris.

-----------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Michaël Steppe en Joanna Maria Kestemont.
(2) Blijkbaar zijn er geen kinderen gekomen.