boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Steppé Jacobus

Burgemeester te O.-L.-V.-Lombeek van 1801 tot 1808

Hij werd geboren te Strijtem op 10 oktober 1769 (1), huwde op 12 oktober 1800 te O.-L.-V.-Lombeek met Maria Joanna Lichtert en hertrouwde op 28 augustus 1811 te Gooik met Maria Theresia Leemans (2), overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 20 juli 1818.
Hij hielp eerst zijn vader als koster en onderwijzer te Strijtem. Toen hij huwde verhuisde hij naar O.-L.-V.-Lombeek. Daar werd hij onderwijzer, instituteur tijdens de Franse bezetting. Van 1801 tot aan zijn dood was Jacques Steppé te O.-L.-V.-Lombeek zelfs burgemeester-secretaris.

-----------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Michaël Steppe en Joanna Maria Kestemont.
(2) Blijkbaar zijn er geen kinderen gekomen.