boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex P > Pensionaat > artikel


Pensionaat (Ledeberg)/prospectus/advertentie (jongenspensionaat)


Rechts de voorzijde, links de achterzijde van de gebouwen (1)

 

Hierna volgt de volledige (vertaalde) (2) tekst van een prospectus, in het Frans opgesteld door Jan-Baptist Lindemans jr (dus eerste helft van de 19e eeuw).

Deze instelling, sinds vele jaren gunstig bekend, omvat alle voordelen, gewenst in een opvoedingstehuis, mede door zijn ligging in één der gezondste streken van het land en door zijn moderne bouwtrant.
Op de eerste verdieping zijn er vier grote slaapzalen, allen goed verlucht, en een kamer die dienst doet als ziekenzaal; op het gelijkvloers drie aan mekaar palende klaslokalen, een eetzaal, een muziekzaal, een salon en een spreekkamer. Een uitgestrekt speelplein vergemakkelijkt de noodzakelijke oefeningen van de leerlingen en is nuttig zowel voor hun gezondheid als hun ontspanning. De leerlingen krijgen een opvoeding aangepast aan elke stand. Gezien de kunst en de wetenschap slechts bijdragen tot het geluk van de mens, inzover ze gesteund worden door de zuiverheid van het hart, waakt de Directeur erover, dat het onderwijs overeenstemt met de moraal en de godsdienst, princiepen waarmede goede burgers gevormd worden. De leerlingen wonen elke dag het heilig sacrificie van de mis bij en ontvangen eens per maand de heilige sacramenten.
Op al wat de rechtschapenheid van de leerlingen kan doen ontaarden wordt toezicht uitgeoefend, liefhebbend en tevens ijverig. Gevaarlijke spelen zijn strikt verboden.
In gans de inrichting heerst een grote zindelijkheid en men spant zich in opdat de leerlingen de liefde zouden aankweken voor orde en zindelijkheid, die zo doeltreffend bijdragen tot het opwekken van de hoedanigheden van geest en lichaam.
Indien een kind ongesteld is, wordt het in een afzonderlijke zaal verzorgd en worden de ouders hierover ingelicht. Het ereloon van de geneesheer en de apothekerskosten zijn ten laste van de ouders.

Leerstof
Het onderwijs, stoelend op de beginselen van de Katholieke Godsdienst omvat de wetenschappelijke en beredeneerde studie van de Franse taal, waarvan de leerlingen zich gewoonlijk zullen bedienen, het Latijn, het Grieks, het Vlaams en het Duits, de briefstijl en de Redekunst, Handelsrekenen, Aardrijkskunde, nationale en wereldgeschiedenis, Boekhouding en handelscorrespondentie, Lijntekening, Schoonschrift, Godenleer, Voordracht, Zang, Natuurkunde, Meetkunde en Algebra.

Kosten en voorwaarden
De kosten voor het volledig pension belopen 240 fr per jaar (60 fr per trimester) en voor een half pension 132 fr (33 fr per trimester). Men betaalt 6 fr bij de aanvang en 5 fr met nieuwjaar. Er zijn geen andere kosten.
De vergoeding wordt vooraf betaald en per trimester. Elk begonnen trimester is volledig te voldoen, uitgezonderd in geval van zware ziekte.
Het gezonde en overvloedige voedsel is hetzelfde voor leraars en leerlingen, die hun maaltijden samen nemen. Er is: ontbijt met thee en boterhammen, 's middags soep, groenten, vlees, enz., vieruurtje met boterhammen, avondmaal met groenten of een salade. Het huis stelt het tafelgerief ter beschikking.
De kosten van het kunstonderwijs zijn ten laste van de ouders. Men betaalt ½ fr per les voor het instrumentaal muziekonderricht en 30 fr per jaar voor de tekenlessen.
Na zijn aanneming krijgt elke leerling een nummer, dat op al zijn kledingstukken zal aangebracht worden ten einde ze steeds te kunnen onderscheiden en er aanspraak op te maken.
De kostgangers dienen zich te voorzien van een bed, servetten en handdoeken. Aan deze die een bed wensen kan dit ter beschikking gesteld worden en de was wordt in het huis gedaan voor de som van 12 fr per trimester. Het huis levert de bedstede.
De leerlingen mogen slechts uitgaan vergezeld van hun ouders of van personen door hen gemachtigd.
Het verlof begint op 8 september en eindigt op 1 oktober. Het wordt voorafgegaan van een oefening waarbij de leerlingen ondervraagd worden over de verscheidene takken van hun onderwijs en van een prijsuitreiking.
Het wordt de leerlingen toegestaan naar huis te gaan met Pasen, vanaf Witte Donderdag tot de maandag na Beloken Pasen. Er wordt aan geen enkele leerling toelating gegeven afwezig te blijven buiten de verloftijd.
De kostgangers moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van een inenting ofwel dat ze de kinderpokken gehad hebben.
Door zijn ijver en door zijn ondervinding denkt de Directeur, aan de ouders die hem hun kinderen toevertrouwen, voldoende blijken van gerustheid te hebben gegeven, wat de tucht en het succes van de studies aangaat en durft te hopen, door in niets van zijn godsdienstige beginselen afstand te doen, hij mag blijven genieten van het algemeen vertrouwen.


(Onderaan) Brieven en zendingen moeten gefrankeerd zijn.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

In 1858 trachtte directeur Jan-Baptist Van den Eeckhoudt nog pensionairs aan te trekken met volgende advertentie:

 
(3)
  -------------------------------------------------------------------------
(1) Is het lagere gebouw de gemeenteschool? Waarschijnlijk.
(2) Vertaald door Louis Derideaux.
(3) In 'De Denderbode' van 21/3/1858.