boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex P > Pensionaat > artikel


Pensionaat (Ledeberg)/getuigenissen

Oud-leerlinge Julienne Lindemans, nicht van de Lecoyers schreef in een brief: ‘Ledeberg was iets unieks als kostschool. Het leven daar met nicht Marie was heel bijzonder met haar lessen vol met declamatie en imaginatie zodat haar krullenkop er bij schudde. En als er zekere feiten voorkwamen die haar grote afkeuring verwekten, dan was het echte indignatie (verontwaardiging).'
En in een andere brief: ‘Ledeberg, als ik er nu aan terugdenk, brengt toch ook zoveel goeds en aangenaams in 't geheugen. Al die brave mensen die men er kende ... Nicht Marie en de heerlijke "‘longues promenades" ... en de "paniers de fraises". De lessen van sterrenkunde bij winteravonden al wandelend rond "den berg". Haar mooi voorlezen op zondagavonden, in schoon Frans, van Tom Playfair. Haar gezicht blonk dan van 't zweet.' (1)


'Mijn moeder, Suzanne Mahieu, geboren op 07/05/1914, heeft steeds in Oostende gewoond en verblijft thans in een rusthuis in Sint-Niklaas. In 1925 heeft ze gedurende één jaar nog school gelopen in het meisjespensionaat in Ledeberg!!! Ondanks haar gezegende leeftijd van 94 jaar denkt ze daar nog zeer dikwijls aan terug.
Haar vader werkte bij de douane en was overgeplaatst van Gistel naar Okegem. Ze woonden juist op de grens van Pamel, nabij het kerkhof.
Mijn moeder ging als extern iedere dag te voet naar het pensionaat. In de winter moest ze soms een lange omweg maken omdat het te steil was. Toen ze met haar vader de eerste keer de school bezocht is ze langs de hoofdingang naar binnen gegaan, later moest ze steeds langs achter binnengaan. Volgens mijn moeder waren er op dit moment slechts 2 leerlingen extern, al de anderen waren intern. Volgens haar zaten er maar 22 in het totaal.
Wat ze zich nog goed herinnert is het feit dat Engels door een Engelse werd gegeven, Frans door een Française, Duits door een Duitse en Nederlands door een Nederlandstalige. Volgens haar werd er voor de rest enkel en alleen Frans gesproken. Voor haar was dat niet gemakkelijk gezien ze uit een Nederlandstalige school uit Gistel kwam.
Er werd haar daar ook verteld dat er enkele Spaanse kinderen uit rijke families waren ondergebracht die gevlucht waren uit hun land. Zij had altijd het woord Spaanse revolutie verstaan! Nu, historisch gezien kan dit niet kloppen gezien de Spaanse burgeroorlog pas in 1931 is begonnen.' (2)


----------------------------------------------------------------------------------
(1) Rik Borginon in 'Rausa' van Erfgoed Rausa, 2e jg, 2014, nr 2, 30 p. Aldaar pp. 14-15.
(2) E-mail van Norbert Kesteloot uit Sint-Niklaas (29/11/2008)