boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex P > Pamel > artikel


Pamel/belastingen, taksen

Volgens een reglement, goedgekeurd door de Pamelse gemeenteraad op 12 juni 1911, moest elkeen die in zijn huis of aanhorigheden in het openbaar muziek liet horen ‘voortgebracht 't zij door orgel, draaiorgels, automatische piano's, harmonica, viool, harmonium, orkestrion of door alle ander mekaniek gespel', per dag 25 fr. taks betalen. Minstens drie dagen vooraf diende de gemeenteontvanger op de hoogte te worden gebracht. Deze bevestigde dan in een ontvangstbewijs dat hij de melding ontvangen had, bewijs dat op elke vraag van de politie moest getoond worden.
Uitzonderingen: het kerkorgel viel niet onder dit reglement; ook moest de taks niet betaald worden op de zondag en de maandag van de grote kermis in Pamel en op de drie kermisdagen van Ledeberg.
Op 1 januari 1922 werd de belasting verdubbeld ...