boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Moed en Liefde

Katholieke Vlaamse Meisjesbond te Ledeberg-Pamel
Door Marie Borginon in oktober 1919 te Ledeberg-Pamel opgericht, aangesloten bij de 'Katholieke Vlaamsche Meisjesbeweging', gouw Brabant. Maar al in oktober 1922 opgeheven.
Gedurende die drie jaar telde de meisjesbond 28 à 30 leden en was Marie Borginon de voorzitster. In tegenstelling tot andere meisjesbonden wou zij geen proost!
Er werd tweemaal per maand vergaderd (1). Op de eerste samenkomst werd een les over spraakkunst gegeven, op de tweede traden de meisjes zelf op. (2) 'Naast het aanleren van liederen werden er ook spreekbeurten gehouden door vooraanstaanden uit de kulturele wereld van toen.' (3)-----------------------------------------------------------------------------------
(1) Bij Marie Borginon thuis of in het meisjespensionaat?
(2) Paul Blyweert in 'En het dorp zal duren ...', tijdschrift van het heemkundig genootschap 'van witthem', Beersel, nr. 82, 2019. Aldaar p. 78.
(3) Elza Van Saene in 'DF-Klokje', tijdschrift van Davidsfonds Roosdaal, 1982, 14e jg., nr. 11/15. Aldaar p. 151.