boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex L > artikel


Lamal Emile (Emmanuel) Frans

Onderpastoor te Pamel van 1883 tot 1890, kapelaan op Ledeberg van 1890 tot 1897

Geboren te Mechelen op 2 september 1855. Na zijn priesterwijding werd hij onderpastoor te Sint-Agatha-Berchem tot hij in september 1883 onderpastoor werd te Pamel. Vanaf midden 1890 werd hij kapelaan op Ledeberg en bleef er tot hij in september 1897 pastoor werd te Orsmael Gussenhoven (ingehaald op 9/9/1897). Daar overleed hij op 10 januari 1903, kort nadat hij om gezondheidsredenen ontslag had genomen.

Een ‘stil priester'.