boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex I > I.M.I. (basisschool) > artikel


Immaculata Maria-Instituut (basisschool)/grondplannen, gebouwen

1892
Parochieschool overgenomen: 3 klassen, elk 10 m x 8,5 m en 4 m hoog (1).

 


speelplaats

 

1893
Opsplitsen van 2 lokalen tot 3 (door het verplaatsen van een houten tussenschot en het plaatsen van een nieuw).

 

speelplaats
 

1901
Bouw van 2 klaslokalen, maar de bewaarklas werd opgeofferd voor een bergkamer en een steile houten trap naar de nieuwe slaapzaal van de zusters boven lokaal 2. Resultaat van de verbouwing: kloostergebouw en schoolgebouw waren verbonden en de school had nu 5 klaslokalen.

 

speelplaats
alleen lokaal 2 en het klooster hadden een verdieping
 

De slaapzaal van de zusters werd in 1905 omgevormd tot klaslokaal. 'In 1913 werden merkelijke verbeteringen toegebracht aan de drie eerst gebouwde klassen. De houten schutsels werden vervangen door stenen muren. Het jaar nadien werden de oude gaanderijen afgebroken en vervangen door glazen.' (2) (3) In 1923 werd lokaal 1 opgetrokken en boven het washuis kwam de werkplaats voor de vierde graad.

1927
De drie lokalen uit 1881 werden opgetrokken: een eerste verdieping met ook 3 klaslokalen.

 


foto begin 1931: de lokalen uit 1881 zijn opgetrokken

 

1931
Toen de zusters in 1930 opnieuw wilden uitbreiden kwam er protest omdat 'de reusachtige oude beuken, die bijdroegen tot verfraaiing van den schilderachtigen heuvel van Ledeberg zouden verdwijnen. Met het vellen van de bomen kon slechts begonnen worden nadat men inzag dat de vermolmde wortels dragers van zulken slanken stam en zwierig breedgetakte kruin, gevaar opleverden voor de veiligheid der schoolkinderen. Na het uit den weg ruimen van al die hinderpalen ging men over tot het bouwen. Plannen werden door Moeder Pacomia zelf opgemaakt.' In 1931 werd aan de bestaande klassen 'op het gelijkvloers een zaal gebouwd, dienende tot eetplaats voor de kinderen, en daarnaast nog een ruime klas, op het eerste verdiep werden drie klassen ingericht, boven en beneden werd een ruimen gang toegevoegd.'

 


foto ca. 1934, kant kapel/kerk: links de gebouwen uit 1931, in het midden de lokalen uit 1901 en 1923, rechts het klooster

 


foto ca. 1934: onder het afdak hebben de oudste gebouwen nog de kleine vensters uit 1882, de hoge omheinende muur werd vervangen

 

In 1936 werd het afdak (gaanderij) vernieuwd, en ook aangebracht voor het gebouwtje links (op de foto), dat omgevormd werd tot een 'gesloten gaanderij' en gebruikt werd 'tot speelzaal voor de bewaarschool kinderen bij slecht weer.'

1936
Al die bouwwerken, sinds 1931, resulteerden in volgend grondplan:

 
 

De speelplaats werd in 1937 geplaveid. In 1941 werd de eetzaal van de school opgedeeld in 2 klassen. De werkplaats van de zusters, maar ook dienend voor de 'prachtische huishoudelijke werken van den vierden graad', werd in 1937 refter van de zusters, in 1948 bewaarklas, in 1951 keukenklas. In 1949 moest een bewaarklas onderdak zoeken in de overdekte gaanderij.
In de meidagen van 1940 lag de school onder Engels geschut, 'al de ruiten waren stuk en hier en daar waren er lichte beschadigingen'.

1951
Bouw, inrichting van de kleuterschool in Pamel-centrum: van augustus 1950 tot september 1951.

 
 

foto ca. 1952
 

1962
Terug op Ledeberg: in het najaar van 1961 werden 5 prefablokalen neergezet in de tuin van de zusters (3 ruime lokalen voor de kleuters, 2 kleinere lokalen voor het secundair), die in april 1962 klaar kwamen.

 

foto ca. 1980 (Op 27 april 1984 werden die kleuterklassen door brand vernield.)
 

1963
In 1961 was aan de gebouwen uit 1931 rechts (op de foto hieronder) aangebouwd: bergplaatsen en een bureel voor de directie. In 1963 kreeg de gevel van de oudste gebouwen een moderner uitzicht waarbij ook het afdak werd afgehaakt en gehangen aan de andere vleugel.

 

foto ca. 1983
 
1972
Naast de kleuterklasjes in de tuin van de zusters: bouw turnzaal (hoofdzakelijk voor het secundairl) met bovenop 3 klaslokalen voor de lagere school.
 

foto ca. 1980 (Op 27 april 1984 werd die turnzaal door brand vernield.)
  1997
Delhaizegebouw aangekocht.
 

foto 2007 ( Achterkant, 2 kleuterklasjes, gerenoveerd in 2002, afgebroken in 2016)
 

---------------------------------------------------------------------
(1) De lokalen staan er heden nog: op de bovenspeelplaats, met rug naar het bos, nu wel met gerenoveerde voorgevel, met een verdieping erop en een afdak ervoor.
(2) De aanhalingen komen telkens uit het archief van de zusters.
(3) Waar zat vanaf oktober 1906 een zevende klas? Op zolder boven lokaal 1?