boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > Davidsfonds Roosdaal > artikel


Davidsfonds Roosdaal/DF-Klokje, extranummer 1984
 
Bijna alle extranummers van het DF-Klokje behandelen de plaatselijke geschiedenis, maar er zitten ook enkele 'meer taalkundige nummers' tussen, zoals:
 
 
Het is een verzameling van voornamelijk scheldnamen, met tussendoor ook een troetelnaam, rond 1950 door Gerard Van Herreweghen in Pamel en omgeving opgetekend en in 1984 door hem alfabetisch gerangschikt en ook becommentarieerd; bovendien opgesmukt met tekeningen die een scheld- of troetelnaam illustreren.

Op de omslag zien we van links naar rechts:
- nen do: '... is de sullige goedzak, de brave hendrik uit pure onnozelheid', ... (ook nen doeten, ne joeben, ne kloesj, nen onnozelen tebben, nen troeten);
- nen dragonder: '... een struise, grote zware, bazige vrouw; een manwijf dat de broek draagt. Komt uit het Frans "dragon" = draak, ...' (ook nen gendarm, een moef);
- ne klabaterman: 'Een vogelschrik in de kerselaar heet bij ons "ne klabaterman". Loop je haast even onverzorgd en slordig rond, dan kan je die naam best erven ... "Klabouter" is een bijvorm van "kabouter" te vereenzelvigen met de aardmannetjes, ...' (ook ne vuile klerren).

En wie is nen hasjel, ne metteko, een ou kerre, ne lebben, ne schramoesjenmaker, nen toeker, ...?

Maar, ook al heeft haar dreumes kattekwaad uitgehaald of is hij/zij hyperactief, toch worden spennewiel, vitjen, prisj ... in de mond van een moeder troetelnamen, zeker als zij er gevoelsmatig adjectieven als klein, lief ... aan toevoegt; klein spennewiel, lief vitjen , klein prisj ...