boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > artikel


Claus Jerôme Claude Henri

Burgemeester-secretaris van Pamel van 1813 tot 1820
Geboren in Frankrijk (1) in 1757.
Hij huwde met Anne Marie Caroline De Proost. In hun gezin werden geen kinderen geboren. Naast een woning in de Nieuwstraat te Brussel bezat hij ook gronden in Pamel, op Hertboom, Klein Tombergen, Heilbeke, Kasterveld, … en ook een meers aan de Dender, samen een geschatte oppervlakte van ca. 10 ha. Hoe en wanneer hij eigenaar is geworden van die gronden is (voorlopig) niet geweten. Mogelijk verklaren ze wel waarom hij in Pamel heeft gewoond, maar waar in Pamel blijft een open vraag. Zekerder is dat hij er minstens vanaf 1810 tot 1820 woonde.
Immers in 1810 ondertekende hij mede de kerkrekening als lid van de kerkfabriek of van de gemeenteraad. (2) Op 1 januari 1813 tekende hij zijn eerste overlijdensakte als burgemeester van Pamel. Hij fungeerde er ook als secretaris. Alle akten van geboorte, huwelijk en overlijden werden door hem persoonlijk ingeschreven. Op 20 november 1820 tekende hij een laatste keer een overlijdensakte. Vermoedelijk is hij toen ziek geworden en naar Brussel vertrokken waar hij op 29 april 1821 overleed. (3)
Toch een speciaal man, niet alleen als geboren Fransman, maar ook door zijn persoonlijkheid en karakter (3), door zijn verbetenheid in de strijd voor de officiële erkenning van de Ledebergse kapel, waarvoor hij zelfs persoonlijk naar het aartsbisdom is geweest. Curieus was dan wel dat hij eind 1818 weigerde samen met andere prominenten garant te staan voor sommige onkosten van kapel en kluis. Hij had al genoeg gedaan, zei hij voor ‘cette commune ingrate’, voor dit ondankbaar dorp.
 

Handtekening en paraaf in 1814
(1) In Granville, een kuststad aan het kanaal?
(2) Zijn werkelijke functie werd niet vermeld.
(3) Gerard Van Herreweghen in ‘DF-Klokje’, tijdschrift Davidsfonds Roosdaal, 2008, nr 3.