boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Bockstael Livinus (1)

Pater recollet, vicarius in de Kluis op Ledeberg van 1793 tot 1795
Geboren te Ninove op 26 december 1735. Op 26 februari 1755 trad hij in bij de minderbroeders-recolletten en werd priester gewijd op 1 maart 1760.
Hij verbleef 24 jaar in de Kluis op Ledeberg. In 1793 werd hij er vicarius en bleef het tot aan zijn overlijden op 3 juli 1795. (2)


-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) Hij was de schoonbroer van Frans Ignatius Lindemans.
(2) Volgens familie-overleveringen overleed hij schielijk, van de trap gestoten!?