boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Bervoets Louis

Kapelaan op Ledeberg van 1913 tot 1918

Geboren te Berendrecht op 25 juni 1875. Eerst onderpastoor te Ternat, en vanaf midden december 1913 kapelaan te Pamel op Ledeberg tot maart 1918 toen hij pastoor werd te Borgerhout. Hij overleed er op 9 september 1943.
* Hij maakte op Ledeberg de eerste wereldoorlog mee, was zelfs een nacht gijzelaar. Hij was onder de oorlog ook lid van het gemeentelijk comité voor de verdeling van levensmiddelen.
* Hij kwam in aanvaring met pastoor Van Eyndhoven over de herstelling van de bouwvallige zuidgevel van de kapel. De kerkfabriek van Pamel had beslist deze af te breken. Voor pastoor Van Eyndhoven weer een gelegeheid om de vraag van Ledeberg naar een zelfstandige parochie te fnuiken. Herstelling van (dit gedeelte van) de kapel hoefde niet, de Ledebergenaars konden maar naar de nieuwe kerk in het centrum van Pamel komen. Kapelaan Bervoets is toen woedend op de preekstoel geklommen en heeft zijn parochianen opgeroepen tot verzet. Zonder toestemming van pastoor Van Eyndhoven liet hij na afbraak de zuidermuur wat verderop, parallel weer opbouwen zodat de kapel nog werd verbreed met een zijbeuk. Ook werd toen een kerktoren opgetrokken. Maar nog tijdens de werken werd kapelaan Bervoets om zijn actie en zijn verzet tegen de pastoor gemuteerd naar Borgerhout!


-----------------------------------------------------------------
(1) Zijn familienaam gaf in het begin aanleiding tot wat gespot. ĎA es ie berrevoesj toegekommen mo na ètn toch al kaasn en schoenn aun' hoorde hij Siska Bittem achter hem op den Hogen Berg zeggen. De kapelaan kon er hartelijk om lachen.