boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Kluisberg > artikel


Kluisberg/pastoriebos

foto 2014
 

900 jaar geleden stond hier, midden een veel omvangrijker bos, de burcht van de Heren van Ledeberg. In de loop der eeuwen werden stroken van dat uitgestrekte Ledebergbos omgevormd tot weide- en akkerland. Toch strekte het bos zich ca. 1840 volgens de Atlas van de Buurt- en Waterwegen nog uit vanaf het bovenste deel van de Kleistraat (= grootste deel van de huidige Dokter Roosensstraat) over de flanken van de Ledeberg, overschreed daarbij eerst de Kleineberg (nu gedeeltelijk de Varing) en daarna, over zijn ganse lengte de Hogeberg (nu de Kluisberg), en liep dan in een brede strook noordwaarts tot aan het Puttenbergbos. (1) Maar ook daarna werd het Ledebergbos verder gedund (2). Uiteindelijk bleef alleen een ‘bosje' over (van bijna een halve hectare), achter de kerk en pastorie. Maar het bleef door erfenis wel in adellijke handen tot gravin Charlotte de Lévis-Mirepoix het in 1923 schonk aan de kerkfabriek. Naar het einde van de 20e eeuw kreeg deze het steeds moeilijker om het bos te onderhouden en in 2002 gaf de kerkfabriek het in erfpacht aan de gemeente. (3)
Samen met Pro natura vormde de gemeente het bos om tot een hakhoutbos. Een aantal bomen werden geveld (4) om meer licht in het bos te brengen en aldus flora en fauna de kans te geven zich te ontwikkelen. Eind maart 2010 plantten verschillende klassen van het I.M.I. er sleedoorn, meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn, wilde lisguster en boskers, die een nieuwe bosrand (zullen) vormen. Ook maakten zij met de takken van de gevelde bomen takkenrillen, schuil- en broedplaatsen voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.
Maar tegelijkertijd werden in het pastoriebos ook een avonturenparcours, een stammentheater, een speelhut, ... zelfs een picknicktafel verscholen, zodat het pastoriebos ook een speelbos is.

 
.
foto 2014 ....................................................................foto 2014
 ----------------------------------------------------------------------
(1) Volgens François De Neef in ‘Rausa’, tijdshrift van Erfgoed Rausa, 8e jg, nr 5, strekte die brede strook zich eind 17e en begin 18e eeuw zelfs uit tot over de huidige Gasthuisstraat.
(2) Foto's van vroeger tonen hoe schaars de bomen soms waren.
(3) Zogezegd ook om de gemeente te bedanken voor de wederopbouw van de pastorie!
(4) Tot ergernis van enkele Ledebergse criticasters die vonden dat het bos werd vermassacreerd.