boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Herststraat
 
In de 17e eeuw nog Cloisterstraete (Kloosterstraat) genoemd.
In 1704 schreef men "op d'espt bij de justitie' voor bossen met espenbomen bij de grens Borchtlombeek-Pamel. Is Herststraat dan een vervorming van Esp(t)weg?

Vroegere kasseistraat die in 1983 volledig werd geasfalteerd. Ook werden toen rioleringswerken uitgevoerd.
Ter hoogte van nr. 12 B
stond voor 1840 de Kattemmolen.


nr. 24


foto 2023

Den Amedee, vroegere woonst van Amadeus Minner.


nr. 31


foto 2023

 

Vroeger brouwerij Den Bo(c)k. Toen ook woonst van Joannes en Petrus Steppé.


Voetbeek
Ontspringt op 'd' Hasselt' (tussen Hoogstraat en Pinijzekets), loopt onder de Profetenstraat door en waar de foto werd genomen onder de Herststraat, vormt de grens tussen Strijtem en Borchtlombeek, stroomt na het het Sint-Franciscusinstituut verder door Borchtlombeek om tenslotte samen te vloeien met de Grote beek (Lombeek).
Oudste benaming: de Libbeke (1406), wat volgens Jan Lindemans 'beek met steile oevers' zou betekenen.
Toch was er indertijd ter hoogte van de Herststraat een voorde, een doorwaadbare plaats; voet is er een vervorming van. Weiden en gronden in de omgeving (Strijtemse kant) lagen 'opt vort' (ca. 1500), 'op tvoert' (1585).
Maar al voor 1839 was de beek er overbrugd, want volgens een rapport van het college van burgemeester en schepenen van Borchtlombeek werd de brug op kosten van de gemeenten Borchtlombeek en Strijtem toen hersteld. Zij betaalden elk 59,62 fr.

 

foto 2009