boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


O.-L.-V.-Lombeek, (niet) het mooiste dorp van Vlaanderen

> Van 122 naar 50 mooie dorpen in Vlaanderen
In april-juni 2007 distilleerde een vakjury (vertegenwoordigers van Toerisme Vlaanderen, Radio 2, Het Nieuwsblad, Lannoo) 50 dorpen (deelgemeenten) uit een lijst van 122. O.-L.-V.-Lombeek was erbij!

> Van 50 naar 15 mooie dorpen in Vlaanderen (3 per provincie)
In juli-augustus 2007 kon er voor het eerst gestemd worden via de website www.hetmooistedorp.be of via het sms-nummer 3238.

 


 

Die stemming bepaalde voor 60% de uitslag, ook de inrichters hadden immers nog 40% inspraak. Voor de provincie Vlaams-Brabant kwam O.-L.-V.-Lombeek 'uit de bus', samen met Hakendover en Gaasbeek.

> Van 15 naar 5 mooie dorpen in Vlaanderen (1 per provincie)
2008, het werd menens! Vanaf nu telden alleen de (unieke) stemmen via email en sms! Intussen was er een stuurgroep gecreëerd die activiteiten plande en er ook geld voor zocht:

 
 

Op zondag 13 april trok de promotiestoet 'Lombeek in de kijker' door de straten. Op kop de belleman, dan 5 wagens: Lombeek als Romeinse nederzetting, het kasteel Rokkenborch, de O.-L.-Vrouwkerk als bedevaartsoord, de Hertboommolen, jong-oud in het hedendaagse Lombeek. Daarna volgden uitbeeldingen van o.a. de 'zusterkesschool' en van de politieke strijd tussen de 'bokken en de geiten'. Enkele hedendaagse Lombeekse verenigingen als Den Hoek, K.V.L.V, Okra, Den Houten Bezem en de fanfare De Eendracht besloten de stoet. Waarlijk een goed begin van de festiviteiten!
Zondag 27 april: om 14 u. inwandelen van de beeldenroute, 16 u. openingszitting in de kerk, 17 u. receptie in 'De Filisoof'.

 
 
Tussen 27 april en 31 mei volgden honderden natuur- en kunstliefhebbers de route waarlangs 17 kunstenaars (o.a. uit Roosdaal: Jan Dierck, Michel Janssens) in particuliere tuinen hun beelden hadden opgesteld of er hun gedicht (o.a. de Roosdaalse dichters Bert Decorte, Erik Heyman, Hubert Van Herreweghen) geafficheerd. Een prachtige catalogus maakte de wandelaars wegwijs. En allen genoten, spraken lovend.
Ondertussen was O.-L.-V.-Lombeek te overschouwen op de webstek van Toerisme Vlaanderen, op TV in Vlaanderen Vakantieland (1), waren Lombekenaren te horen op Radio 2, was het dorp nieuws voor Het Nieuwsblad ... In het straatbeeld verschenen vlaggen en borden.
Er werd gestemd van zaterdag 26 april vanaf 6 uur 's morgens tot 12 u 's middags van woensdag 30 april. Voor Vlaams-Brabant werd O.-L.-V.-Lombeek uitverkoren met 8087 stemmen (van de 16690 uitgebrachte stemmen)!
Die verkiezing werd uitbundig gevierd, tot in de vroege uurtjes, ... Meer en meer voelde 'gans' O.-L.-V.-Lombeek zich betrokken.

> Van 5 mooie dorpen naar het mooiste dorp van Vlaanderen
Nog uitgebreider kwam O.-L.-V.-Lombeek op TV, op het internet, in de radio, in de krant, ...
De activiteiten volgden elkaar op: zondag 11 mei, klassiek strijkconcert in de kerk met het Bandusia--ensemble; zondag 18 mei: zoektocht voor de jeugd; zondag 25 mei: optreden in de kerk van de fanfare De Eendracht.
O.-L.-V.-Lombeek was klaar voor de stemming: tussen 6 u. van zaterdag 24 mei en 12 u. van woensdag 28 mei een email of sms versturen of ... op eetfestijnen (ook buiten Roosdaal), in frituren, ... gewoon je naam invullen, de 'rest deed de computer wel', ... tot de Lombekenaren op donderdag 29 mei met verbijstering de kranten lazen:
 


 

Terecht mocht de stuurgroep, mochten alle Lombekenaren fier zijn op wat ter plaatse was gepresteerd (2). Alleen onbegrijpelijk dat de stuurgroep niet had voorzien dat Toerisme Vlaanderen dit 'systeem' van stemmen niet zou dulden, meer nog dat dit 'systeem' in strijd was met de geest van het reglement waarin duidelijk werd gesteld dat alleen unieke emailadressen en sms-nummers meetelden. (3) Had een zekere euforie, een zeker Lombeeks chauvenisme allen wat verblind?
Misschien illustreren twee voor waar genoteerde stukken van gesprek vrij goed de gemoedstoestand van de meeste Lombekenaren voor en na die bewuste dag:
* zaterdag 24 mei, na de mis:
Een Lombekenaarster tot een misganger uit Ledeberg: 'Zijde nie jaloers?'
* donderdag 29 mei, een Pamelaar komt op bezoek bij een Lombekenaar:
Terneergeslagen wil de Lombekenaar de enkele flessen champagne, die hij voor de verkiezing had gekocht, niet openen. 'Ze gaan van ons voor altijd zeggen dat we foefelaars zijn, ... straks gaan ze nog twijfelen aan onze titel van Mooiste dorp van Vlaams-Brabant en we hebben er zoveel voor gedaan.' En hij verhaalt dat ze zelfs naar Oud-Rekem zijn gereden. 'Daar vertelden we dat we van Gaasbeek waren, dat we voor Oud-Rekem zouden stemmen, dit alles om te weten te komen hoe men in Oud-Rekem stemmen 'ronselde'.'

Die laatste week viel er nog een strooibriefje in de bus, een uitnodiging voor het dankfeest op 31 mei (gezinswandeling, barbecue, volksbal, ...), geen apotheose zoals aanvankelijk was aangekondigd. Toch bleven de wimpels aan vele huizen hangen, ...


----------------------------------------------------------------------
(1) In een reportage leidde het Lombeekse gastgezin Linda en Wilfried twee jonge oosterse vrouwen enthousiast rond in het dorp.
(2) 'Tussendoor' werd er ook gejogd, petanque gespeeld, zongen Nicky Jones e.a. op Loemek City, voetbalde FC Nerds (gekend van VT4) tegen de politie (Pajotenland, TARL), ...
(3) Waarop de Lombekenaren dan wel zullen reageren met: 'En de folder dan van de Limburgse gouverneur Stevaert, afgegeven bij 350000 gezinnen met de oproep voor Oud-Rekem te stemmen?'