boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Onderwijs te Pamel

In het dekenaal verslag van 1595 lazen we dat koster Petrus Mattens ook 'schoolmeester' was (1). In zijn kostershuis, beneden Pamel, onderwees hij tegen betaling, de jongeren in de geloofsleer en leerde hen lezen, schrijven en rekenen.
Maar omstreeks 1662 kwam Arent Evenepoel naar Ledeberg en opende er een kostschool. Gedurende honderden jaren zou Ledeberg het onderwijscentrum van Pamel blijven.


--------------------------------------------------------------------
(1) Wat in vroegere eeuwen vaak voorkwam.