boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex Z > Zusters C.S. > artikel


Zusters der Christelijke Scholen (Ledeberg)/100 jaar op Ledeberg

De jubileumviering op 3 en 4 oktober 1992 werd voorbereid, georganiseerd door beide scholen, met het secundair als voortrekker. De werkgroep '100 jaar zusters' zorgde voor een prachtige uitnodiging, een eigentijds, hoogstaand programma, een perfecte organisatie, terwijl de werkgroep 'pastoraal' borg stond voor een mooie, zinvolle eucharistieviering.

Programma:

zaterdag 3 oktober 1992
18.00 u. Liturgische viering in de (volle) parochiekerk van Pamel, opgedragen door E.H. Deken en oud-priester-leraars (1).
19.15 u. Walking receptie in de gangen van de nieuwbouw met buffettafeltjes op het gelijkvloers, 1e en 2e verdieping.
Met twee honderd waren ze, zusters, leden inrichtende macht, personeelsleden en oud-personeelsleden, leden oudervereniging, gemeentebestuur, parochiepriesters, directies van de scholengemeenschap en inrichtende macht, inspectieleden, ... Op elke trede, op elke verdieping, stilstaand om te groeten, te babbelen, te proeven, te nippen.

zondag 4 oktober 1992
14.30 u. In de refter van de basischool: animatie voor de (vele) kleuters met poppenspel 3 x 3 = 9, gebracht door Theater Welle.
14.30 u. In de turnzaal: animatie voor de (vele) 6- tot 12-jarigen met 'We kleuren een witte regenboog', gebracht door Theater Leen Persijn.
18.00 u. Voor jong en oud, praatshow in de (volle) turnzaal, met P. Asselman (Standaard Luik), Y. Segers (Toast), J. Put (Het leven is mooi, Bengels), P. Ricour (Postbus X), C. Goossens (F.C. De Kampioenen).
Presentatie: Chris Baert (B.R.T. 2).
Muzikale omlijsting: Arjaun.

doorlopend:
- Klaslokaal uit de tijd van toen: een zuster met ronde kap voor een mooi versierd bord, een oude kaart van Pamel aan de muur, op de afgesleten banken leien, griffels en schriftjes van oud-leerlingen.
- Expositie van tekeningen, schilderijen, borduurwerk, sieraden ... van (oud-)leerlingen, (oud-)leerkrachten en ouders.
- Voorstelling van het extranummer van Davidsfonds Roosdaal, te midden van vele mooi geëtaleerde foto's van 100 jaar werkzaamheid van de zusters op Ledeberg:

 


 -----------------------------------------------------------------------
(1) Wie zou voorgaan? In de werkgroepen ging de voorkeur naar de oud-priester-leraars, en niet naar de vicaris. Enerzijds had deze al in 1987 de nieuwbouw ingewijd en anderzijds was er onvrede omdat de DPCC van het bisdom moeilijk deed over de door de school aangevraagde richtingen. Vandaar dat de directeur de vicaris wel uitnodigde, maar niet om de mis op te dragen. Hij zat dan ook gewoon in de kerk, maar zei op de receptie kwaad tegen de onderdirecteur dat hij had moeten voorgaan. Gelukkig ongemerkt voor de vele genodigden die wel vierden.