boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex Z > (Liefde)Zusters V.Z. > artikel


(Liefde)Zusters van de Verrezen Zaligmaker/(Liefde)Zusters van de Verrezen Zaligmaker uit Sint-Niklaas
In 1810 noemden ze zich de 'Dogters der liefde van de Veresen Zaligmaker', vanaf 1844 'Zusters van den H. Vincentius a Paulo', maar in 1903 werd teruggegrepen naar de oorspronkelijke benaming, '(Liefde)Zusters van de Verrezen Zaligmaker'.
Opvallend in hun Regels is de zorg voor de arme zieken: "Hunne besonderste bedieninge zijn de arme zieke te dienen ..." en indien "rijke luyden" moeten geholpen worden in een "Praemende noodzaekelijckheyd" mogen ze toch niet vergeten dat "de arme altijd eerst gedient moeten worden." (1)


----------------------------------------------------------------------
(1) G. Bruyninckx: 'Vincentius achterna', Pro Infirmis, St-Niklaas-Waas, 1959, 194 p. Aldaar pp. 21 en 22.