boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex Z > (Liefde)Zusters V.Z. > artikel


(Liefde)Zusters van de Verrezen Zaligmaker/gekwetsten door neergestorte muur
In haar verslag van de beginjaren van de zusters te Pamel schreef een onder hen: ‘Het gebeurde dat op zekeren dag een nieuw geplaatste muur instortte, verscheidene slachtoffers lagen onder de opeengevallen steenen en waren nogal erg gekwetste, ja zelf één van hen was tot in den kelder geworpen geweest en 't was maar met de meeste moeite en grootste gevaar dat de edelmoedige Zuster Ernestine erin gelukte den sukkelaar meer dood dan levend uit zijnen neteligen toestand te redden.'

In de weekkrant ‘De Volksstem’ uit Aalst van 4 juli 1914 werd het ongeval heel pathetisch beschreven:
 Volgens het berichtje in 'De Volksstem' op 11 juli, waarschijnlijk te pathetisch.
 


Liet ook de zuster dat uitschijnen toen ze schreef: 'Verre gevolgen had evenwel dit ongeval vooral niet …'?