boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Voet Marietta

Zuster Christina, overste van de zusters Franciscanessen te Strijtem van 1990 tot 199
9
Geboren te Reist-Kampenhout op 17 juni 1924 en overleden te Strijtem op 22 maart 2014. Op 15 augustus 1950 trad ze in het klooster van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek en ontving er op 19 februari 1951 haar kloosterhabijt. Op 25 maart 1952 sprak ze er haar eerste kloostergeloften uit als zuster Christina en op 25 maart 1955 haar eeuwige geloften.
Op 23 juni 2012 vierde ze te Strijtem nog haar diamanten kloosterjubileum, nadat ze in 1977 haar zilveren en in 2002 haar gouden jubileum had gevierd.
In oktober 1990 werd zij overste van de congregatie (1) en bleef het tot 27 oktober 1999.
’... en heeft heel de overdracht van de  voorzieningen mee mogelijk gemaakt. Alles wat in het voordeel van de kinderen en volwassenen was, droeg al bij voorbaat haar goedkeuring weg. Altijd kwam zij voor hen op. Hoe vurig bleef zij hopen dat alle voorzieningen vanuit eenzelfde franciscaanse geest, eendrachtig zouden samenwerken, ...’ (2)


------------------------------------------------------------------------
(1) Met kloosters te Strijtem, Sint-Kwintens-Lennik en Eizeringen.
(2) Luc Van Liedekerke in ‘Rausa’, tijdschrift van Erfgoed Rausa, 4e jg nr 6. Aldaar p. 11.