boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Van Saene Rik (Henri)

Geboren en getogen te Pamel-Roosdaal was Rik Van Saene van 1981 tot 1991 burgemeester van Roosdaal.

Geboren te Pamel op 6 maart 1929. Overleden te Roosdaal op 20 april 1991. Woonde met echtgenote Maria Van Belle (Strijtem 16/4/1934-Roosdaal 24/12/1986) aan de Tissumkets, nu Sint-Rochusweg, op nr 6. (Rik Van Saene heeft sterk geijverd voor deze naamswijziging.)
Gevormd in en door de K.A.J. werd Rik Van Saene er in 1946 gewestleider van en in 1950 propagandist, vrijgesteld voor het gewest Asse. In 1956 stapte hij over naar de Christelijke Mutualiteit om er plaatselijk secretaris van te worden (en raakte meer en meer bekend). Ook na zijn aanstelling tot burgemeester bleef hij, tot in 1989 werken bij de C.M., maar zijn werkterrein was intussen wel verlegd naar andere gemeenten.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 behaalde Rik Van Saene als CVP-kandidaat 900 voorkeurstemmen en werd meteen eerste schepen van Roosdaal. Op 2 augustus 1981 legde hij, in opvolging van Karel Van Cauwelaert de eed af als burgemeester en bleef het tot zijn overlijden. In 1982 (1407 voorkeurstemmen) en in 1988 (1994 voorkeurstemmen) trok hij de CVP-lijst en behaalde telkens de volstrekte meerderheid. Intussen was hij in 1985 en in 1987 ook CVP-kandidaat 2e opvolger senaat, maar werd met 2238 voorkeurstemmen niet verkozen.
Hij was een beminnelijk, sociaal gedreven man, alomtegenwoordig in Roosdaal. Nam dan vaak de micro en sprak, zong en deelde graag bloemen uit. Burgemeester dus vooral van en voor de mensen, minder als leider van schepencollege en gemeenteraad.
Typerend voor hem is wel wat hij zei op 3 januari 1989 bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad: "Met de meerderheid en de oppositie wil ik timmeren aan een beleid om van Roosdaal een schone gemeente te maken waar men oog heeft voor de zwakken. Als dat samen gebeurt, moet dat lukken."

In het gemeentehuis wordt hij herinnerd door de Rik Van Saene-zaal en begin 2008 werd een zijstraat van de Pamelse Klei naar hem genoemd.

 
handtekening