boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Roy Petrus

Laatste witheer-pastoor te Pamel van 1808 tot 1843

Te Diest geboren op 5/7 januari 1769. Bij zijn intreden in 1790 in de abdij te Ninove koos hij de naam Justus (1). Hij werd priester gewijd op 29 augustus 1795. Van 1802/1803 tot 1808 was hij onderpastoor te Pamel, in 1808 werd hij er pastoor en bleef er tot bij zijn overlijden op 19 januari 1843.
Volgens de overlevering was hij te Pamel een graag geziene figuur en werd hem de vriendelijke toenaam 'peetje pastoor' toebedacht.
Hij moet zeker geleden hebben onder de volledige teloorgang van de abdij van Ninove, angsten hebben doorstaan bij het verbergen/verduisteren van abdijgoederen en het verklikken ervan (2). Heeft o.a. zijn eed van gehechtheid aan de Franse republiek hem toen voor vervolging gevrijwaard? Hij was niet alleen de laatste witheer-pastoor te Pamel maar ook de laatst overledene van de abdij.


-------------------------------------------------------------------------
(1) Of was Petrus zijn kloosternaam?
(2) In 1808 werd hij medeeigenaar van de abdij. Maar in 1812 lekte door verklikking uit dat de paters hun bibliotheek, kerksieraden, schilderijen en oude meubelen hadden verborgen en kwam ook aan het licht dat de Ninoofse notaris Chaboceau, in overleg met de paters, de vroegere verkoop van gronden had vervalst ten nadele van de Fransen. De rijke bibliotheek werd samen met de andere kostbaarheden te Gent openbaar verkocht.