boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Mollem Adriaan Jozef

Eerste seculiere pastoor te Pamel, van 1843 tot 1881

Geboren te Sint-Katherina-Lombeek op 20 januari 1796. (1) Hij werd priester gewijd te Mechelen op 26 februari 1826, werd datzelfde jaar coadjuctor (hulppriester) te Malderen en in 1828 onderpastoor te Capelle ten Bosch. Op 30 maart 1843 werd hij pastoor benoemd te Pamel en op 7 arpril plechtig ingehaald. Hij bleef er pastoor tot bij zijn overlijden op 10 juni 1881.
Pastoor Van Mollem was een ondernemend man. Onder zijn pastoorschap werd de oude kerk aanzienlijk vergroot en de toren verhoogd. Maar de toren viel in, het moet hem onnoemelijk pijn hebben gedaan (2). Hij kocht twee biechtstoelen (thans in de 'nieuwe' kerk te Pamel), ook twee klokken, bestelde een houten lambrizering (nu in de kerk van Strijtem), ... Tegen de pastorie bouwde hij een vergaderlokaal aan. Ook stichtte hij het Broederschap van de H. Rozenkrans, hield een eerste H. Missie, ... Nauwgezet schreef hij alles op en hield hij het archief bij.


--------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Egidius Van Mollem en Maria Van Der Slagmolen.
(2) Pastoor Van Eyndhoven, toen nog onderpastoor, schreef in zijn memoires: ' ... in het begin van de maand maart 1879 werd een licht gekraak gehoord en werd er beweging vastgesteld in de muren van de toren ter hoogte van het doksaal. Men had over deze zaak aan de E.H. Pastoor Van Mollem, die meer dan 80 jaar was en ziekelijk, niets gezegd om hem niet te bedroeven of te verontrusten.'