boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Der Gucht Nicolaas
 

Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 12 april 1803 (1) en overleden te Brussel op 30 oktober 1840.
Op 17 september 1839 stipuleerde hij in zijn testament o.a. ‘dat er na zijn dood in de kerk van O.-L.-Vrouw-Lombeek 150 missen – met orgelspel – gezongen moesten worden en nog eens 150 missen tot lafenis van de ziel van zijn ouders. Hij schonk ook 500 fr. aan de pastoor van O.-L.-Vrouw-Lombeek voor de fundatie van vier eeuwigdurende jaargetijden met zang en orgelspel. Verder wou hij dat er na zijn dood drie kapellen werden gebouwd: één in O.-L.-Vrouw-Lombeek, ter waarde van 200 fr., de grond inbegrepen (2); verder een kapel in Halle en één in Gooik. In al die kapellen moest zijn naam aangebracht worden. Hij stipuleerde ook dat er vijftig missen moesten gezongen worden ter ere van het “H. Sacrament van mirakelen’ in de Sint-Goedelekathedraal in Brussel.’ (3)

 
-------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Gabriël Van Der Gucht uit Halle en Maria Johanna Appelmans uit O.-L.-V.-Lombeek.
(2) De kapel kwam er, aan de Koollochting en werd toegewijd aan Sint-Hubertus.
(3) Yves Van Schepdael in ‘Rausa’, tijdschrift van Erfgoed Rausa, 9e jg, 2021, nr 1. Aldaar p. 13.