boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van der Borght Pieter/Petrus de Castro

Pastoor van Pamel, zeker in 1550
Norbertijn van de abdij van Ninove. Prior in de abdij en ook pastoor van Pamel, zeker in 1550 (1). Latiniseerde zijn naam tot Petrus de Castro. Overleden op 19 september 1575.

Zijn grafsteen overleefde branden en verwoestingen en werd tenslotte als enige gemetseld in de noordelijke buitenmuur van de kruisbeuk van de 18e eeuwse (en huidige) abdijkerk van Ninove.
 


foto 2009

 

Rondom in de rand staat gebeiteld: ‘QVIESCIT HIC DOMINVS / PETRVS DE CASTRO QVONDA HVIVS COENOBY PRIOR / ET PASTOR IN PAMELLA / QVI OBYT AN° DNI 1575 DIE 19 SEPTEBRIS' (Hier rust de heer / Petrus de Castro, destijds prior van dit convent / en pastoor te Pamel / Hij stierf in het jaar Onzes Heren 1575, op 19 september.) (2)


-----------------------------------------------------------------------
(1) Toen in het archief ‘Pietere vuter burch' genoemd, in een ander document Petrus de Borght.
(2) Pastoor Van der Borght/de Castro werd elders, in het toenmalige abdijcomplex begraven. In de oude abdijkerk? Zeker is dat dit de steen is die op zijn graf lag. Maar in de bovenste helft van het middenvlak werd er (nadien?) nog een tweede tekst gebeiteld, heden nog moeilijk leesbaar, maar er zou staan: ‘HIER LEYT BEGRAEVEN HEER PIETER / VANDERBORCHT DIE OVERLEET AN. / MDCII DE LXXV / BIDT VOOR DE ZIELE'. Let op de datum! Verwijst ook deze inscriptie naar de pastoor of … naar een naamgenoot onder de monniken?