boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Coudenhove Carolus

Vicarius van de recolletten in de Kluis op Ledeberg van 1660 tot 1662

 

Geboren uit een adellijke familie, trad hij op dertigjarige leeftijd in de orde van de minderbroeders-recolletten.
Van 1660 tot 1662 was hij op Ledeberg vicarius van de recolletten.
Hij bekleedde vele belangrijke functies in zijn orde, was zelfs aalmoezenier bij de troepen die in Hongarije tegen de Turken vochten.
Op het eind van zijn leven werd hij de geschiedschrijver van zijn orde. Twee handschriften van hem bleven bewaard, de ‘Compendiosa Descriptio’ en de ‘Compilatio Chronologica’ (1685). Daarin komen o.a. passussen voor die handelen over de eerste jaren van de Ledebergse Kluis.
Carolus overleed te Turnhout op 29 november 1690.

 ------------------------------------------------------------------------
(1) Eén bron geeft tussen 1658 en 1666.