boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >Van Cauwelaert A. > artikel


Van Cauwelaert August/invloed jeugdjaren (O.-L.-V.-Lombeek)
 

'... August Van Cauwelaert, uit het Pajottenland afkomstig, verwoordde de invloed van de jeugd en de dorpsgemeenschap waarin men leefde als volgt:
Romanciers schrijven veelal het beste van hun werk uit de kern hunner jeugd, uit de belevenissen en de indrukken hunner kinderjaren. De gestalten die zij daaruit scheppen, herscheppen of omscheppen, hebben doorgaans een atmosfeer, die zij zelden kunnen bereiken voor latere belevenissen.
Niet alleen bevolkt een romancier keer op keer weer zijn verhaal met personages uit zijn jeugd, of personages gegroeid uit de kern der jeugdherinneringen, maar hij situeert vaak weer zijn verhaal in het milieu zijner jeugd.' (1)

Ook broer Frans herkent in de romans van August de ‘Kruishoeve' als het ouderlijk hof, maar ook verhalen (o.a. over de ‘Witsen' en over ‘Zacharie') en personages (o.a. ‘tante Pacifica' en ‘Kardoentje') uit hun jeugdjaren. (2)
------------------------------------------------------------------------
(1) In 'Eigen Schoon en de Brabander', 81e jg nr 4-9, april-september 1998, 234 p. Aldaar p. 156.
(2) In ‘De schrijver en zijn jeugd' in ‘Dietsche Warande en Belfort', jg 1945. Aldaar pp. 339-344.