boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Aerden Joost Kamiel

Aalmoezenier van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek van 1910 tot 1938

Geboren te Mechelen op 24 november 1875. Op 6 juni 1903 werd hij te Mechelen priester gewijd. Daarop werd hij vanaf 30 oktober 1903 leraar aan het Sint-Jozefscollege te Aarschot, tot in 1910. Dat jaar werd hij op 21 april benoemd tot aalmoezenier van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek en bleef het tot aan zijn overlijden op 10 mei 1938. Hij werd als eerste begraven op het pas aangelegde kloosterkerkhof.