boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/pastorale eigendommen

In 1703 schreef abt Dionysius Freysers in zijn dagboek: ‘Op 21 mei visiteerde ik de kerk en de pastorie in Pamel die ik voor het merendeel in degelijke toestand bemerkt heb, behalve de schuur en een of ander bijgebouw dat zou moeten hersteld worden. Ik heb dan ook bevolen tot deze werken zodra mogelijk over te gaan en beloofde twee eiken te geven uit ons bos van Bouchoute aldaar tot reparatie van de straat die naar de Dender leidt, vermits de pastoor daartoe verplicht wordt om reden dat zijn weide langs alle kanten aan de voormelde straat paalt.'