boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/oude pastorij

In de jaren (19)70 werd de pastorij nog omschreven als:

‘Mooi gelegen voormalige pastorij afhankelijk van de abdij van Ninove. Het oorspronkelijk dubbelhuis met twee verd. van vijf traveeën uit XVII (gevelsteen van 1617 in de zijgevel) werd in ca. 1840 vergroot en voorzien van een nieuwe gevel; i.e. de voorgevel met beraapte bepleistering voorzien van rechth. vensters en brede deur in een arduinen omlijsting met op consoles gedragen druiplijst; het venster erboven ingeschreven in een inspringend rondboogveld. De oorspronkelijke achtergevel met beraapte bepleistering is voorzien van een gelijkaardig opgevatte doch smallere middeltravee uit XIX; voorts aangepaste rechth. vensters (voorheen kruisen), speklagen en afgeschuinde plint uit XVII. Zijtrapgevels met aan de achtergevelzijde de behouden acht treden; afgeschuinde plint, uitspringende puilijst en gedichte kruis- en half kruisvensters. Binnenin, stucplafond uit XVIIIB in de westerkamer, met moulures die ook op de geprofileerde balken doorlopen en met een wapensteen van de abdij van Ninove en de leus “Sic Luceat”.‘ (1)


--------------------------------------------------------------------
(1) In 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen' 2n Vlaams Brabant Halle Vilvoorde, 2e druk 1977, 827 p. Aldaar p. 537.