boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/oude kerk
* Buitenzicht
 


foto ca. 1900

  * Binnenzicht
 

foto ca. 1900
 

Boven het altaar, in de nis stond het kindje Jezus van Praag (staat nu in de pastorij). Aan de muur, links van het altaar het beeld van Sint-Rochus, rechts dat van de H. Donatus (dit beeld viel bij de verhuis naar de nieuwe kerk van de wagen en verloor zijn hoofd). Nog in het koor, op een tronk stond links het beeld van het H. Hart van Jezus, rechts dat van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart. Nauwelijks zichtbaar, tegen de muur stonden de beelden van Sint-Franciscus (links) en Sint-Antonius (rechts).
Opvallend, er is geen communiebank te zien. Was ze opzij gerold, of ... al verhuisd? (In het laatste geval zou de foto in 1903, 1904 zijn genomen.)
Vooraan in het schip, links Onze-Lieve-Vrouw van Genade en rechts Sint-Jozef. Dat preekstoel en missiekruis meeverhuisden naar de nieuwe kerk zal ieder nu wel beamen.

 

foto ca. 1900 (archief erfgoed Rausa)
 

Eén van de twee dubbele deuren uit 1872; waarschijnlijk was dit de lijkdeur, terwijl de andere dubbele deur toegang gaf tot de doopvont. Links een stukje lambrizering.
Verschillende stoelen voor ‘verschillende' kerkgangers. Sommigen hadden immers hun eigen stoel!