boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/verering Sint-Laurentius
Reliekschrijn
 


foto 2013

 
In 1710 betaalde de kerkmeester 6 gulden 10 stuivers ‘over het maecken van der kasse van Ste Laurijs' en 2 gulden 16 stuivers ‘over het maecken van een dobbel slot met de toebehoorten voor de kasse van Ste Laurijs'. In 1904 werd het schrijn overgebracht naar de nieuwe kerk en in de jaren (19)30 liet pastoor Janssens het vergulden.
  Bedevaart prentje
 

Achter Sint-Laurentius de oude kerk van Pamel vóór de vergroting van 1868-1869.
  Broederschap van Sint-Laurentius