boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/beslissing een nieuwe kerk en pastorie te bouwen
Pastoor Van Eyndhoven schreef: ‘Zodra de beslissing van de kerkfabriek in de parochie bekend was, werd er veel over de zaak gesproken. Het grootste deel van de parochianen was tevreden maar zij die in de omgeving van de oude kerk woonden, gaven dadelijk hun misnoegen te kennen. Ook na verscheidene vergaderingen kon de gemeenteraad moeilijk tot een beslissing komen. Enkele leden waren tegen het voorstel, anderen keurden het goed maar wilden niet stemmen tegen de belangen van hun vrienden en familieleden die in de buurt van de oude kerk woonden en tegenover de overigen werden bedreigingen geuit indien ze voor de verplaatsing stemden. Intussen was er enige schade toegebracht aan planten en bloemen in de hof van de pastorie tijdens de nacht van 30 juli 1898. Deze zaak, eigenlijk een niemendalletje, werd geweldig overdreven en bracht in de parochie veel opspraak teweeg. De gisting werd zo hevig dat op 3 augustus toen de zitting van de gemeenteraad plaats had om over de verplaatsing van de kerk te beslissen, verscheidene honderden personen, vooral uit Poelk, voor het gemeentehuis kwamen manifesteren. Ze droegen een plakkaat waarop geschreven stond: “Wij willen de kerk in ’t midden”. Op die dag werd met 6 stemmen tegen 5 door de gemeenteraad de verplaatsing van de kerk goedgekeurd.’