boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


(te) Michelles

Boerderij aan de Kapellestraat

Op 12 mei 1767 trouwde Laurent Michel (+1803) uit Steenkerque met de Pamelse Francisca Van den Borre (1741-1810) en vestigde zich als kuiper aan de Kapellestraat (nu nr 9) (1) te Pamel. Zoon Jozef (1771-1842), getrouwd met Judoca Beeckmans (1772-1844) uit Okegem, bleef inwonen en was ook kuiper en landbouwer. Hun oudste zoon Jan-Baptist (1802-1882) nam de stiel van kuiper niet over, maar werd een van de belangrijke boeren op Ledeberg. Samen met zijn Pamelse vrouw Carolina Souffriau (1808-1880) en zijn zuster was hij eigenaar van 2 ha 71 a grond. Zoon Frans (1841-1925), getrouwd met M. Virginia Van Schepdael (1858-1935) uit Eizeringen, volgde hen op. Omstreeks 1821 gingen ze inwonen bij hun jongste dochter in Outer en verkochten de hofstede aan de Kapellestraat. Vier generaties lang, meer dan 150 jaar, heeft de familie Michel er gewoond in een langgevelhoeve, waar stallingen, schuur en woonhuis in vervat zaten, niet al te hoog en met strooien dak. De nieuwe eigenaars waren Hippoliet Appelmans (1886-1963) uit O.-L.-V.-Lombeek en zijn Strijtemse vrouw Francisca Segers (1892-1971). Zij zetten de boerderij verder, maar dreven ook een kolenhandel. Ondanks er geen familieband was bleef men ook de Appelmansen ‘van Michelles' noemen. Na een brand omstreeks 1935 werd een nieuw woonhuis opgetrokken (zoals het er nu nog altijd uitziet), meer naar voren geplaatst tegenover schuur en stallingen. Hun oudste dochter Joanna Catharina trouwde in 1942 met Georges Bauduin, die toen te Brussel rijkswachter was. Officieel woonden zij verschillende jaren in Brussel, maar effectief woonde het gezin te Michelles.

 

foto 2012
Op de noordpunt van het erf staat er sinds jaar en dag een kapel die in 1987 nog volledig werd heropgebouwd en op 1 mei 1988 werd ingewijd. Een ingemetselde steen herinnert:
 

------------------------------------------------------------
(1) Waarschijnlijk in het ouderhuis van Francisca.