boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Minne Armand

Pastoor te Strijtem van 1933 tot 1950

Geboren te Scheldewindeke op 1 oktober 1880. Op 25 mei 1907 werd hij te Mechelen priester gewijd. Datzelfde jaar nog werd hij vanaf 16 oktober onderpastoor te Waver en in 1912 van de parochie Sint-Remigius te Molenbeek. In 1928 werd hij pastoor te Huppaye. Op 17 december 1933 werd hij pastoor van de parochie Sint-Martinus te Strijtem en hij bleef er tot bij zijn overlijden op 25 augustus 1950. (1)
‘Hij was een stil en goed man. Hij maakte het mee dat de Duitsers de grote klok wegnamen en dat sommige brandramen aan de zuidkant door een vliegende bom werden beschadigd. Na de oorlog heeft hij zich beijverd om ze in hun oorspronkelijke staat te herstellen.' (2)

 


Vaak wandelde hij brevierend door het dorp.

 


---------------------------------------------------------------
(1) Zijn zus Gabrielle stond te Strijtem in voor het huishoudelijk werk. Zij overleed er in 1947. Een ijzeren kruis op het kerkhof herinnert haar.
(2) Gerard Van Herreweghen in DF-Klokje van Davidsfonds Roosdaal, 1975. Aldaar p. 148.