boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Mencke Vigilius Albertus

Pater Ludovicus Maria, pastoor van Pamel van 1712 tot 1715
 

Geboren te Geraardsbergen op 29 mei 1671. Op 12 januari 1692 trad hij binnen in de abdij van Ninove en koos bij zijn professie op 24 juni 1693 de naam Ludovicus Maria. Te Mechelen werd hij op 24 september 1695 priester gewijd. Hij studeerde verder aan het college van Prémontré te Leuven, werd in de abdij lector in de theologie. In maart 1702 werd hij subprior en novicenmeester. 'Van zijn rechtschapenheid en vaardigheid kan dan ook niets dan goeds verwacht worden.' (1) Begin januari 1703 werd hij prior en bleef het tot hij op 6 augusus 1712 werd aangesteld als pastoor van Pamel. Hij overleed er op 13 november 1715.


--------------------------------------------------------------------------
(1) In de 'Dagboeken' van de prelaten der Norbertijnenabdij van Ninove.