boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex L > artikel


Le Grand Petrus Matheus

Pastoor te Strijtem van 1834 tot 1863

Hij werd te Brussel geboren op 7 april 1789. Op 16 december 1814 werd hij priester gewijd, op 2 mei 1816 aangesteld tot onderpastoor te Humbeek, op 14 december 1818 te Sint-Genetius-Rode en op 31 maart 1819 te Sint-Martens-Lennik. Op 14 mei 1822 werd hij pastoor te Beigem. Op 27 december 1834 werd hij benoemd tot pastoor te Strijtem en er geïnstalleerd op Nieuwjaar 1835. Hij zorgde er voor de totale verbouwing en vergroting van het kerkschip en ook voor de aankoop van het orgel. Hij overleed te Strijtem 'terwyl hij het H. Misoffer aen God opdroeg' op 15 maart 1863. Zo staat het op zijn grafzerk die tegen de noordermuur van de kerk staat.