boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex J > artikel


Jonckers Pierre Jacques

Pastoor van Pamel van 1881 tot 1890

Geboren te Mechelen op 12 augustus 1839 en er priester gewijd op 20 december 1862. Daarop werd hij aalmoezenier in de gevangenis van Vilvoorde, daarna leraar te Brussel. Van 24 juni 1881 tot 22 maart 1890 was hij pastoor te Pamel. Dan werd hij pastoor-deken te Bierbeek tot hij op 18 oktober 1910 rector werd van de Karmelitessen te Vilvoorde.