boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex I > I.M.I. (basisschool) > artikel


Immaculata Maria-Instituut/schrift godsdienst

Het schriftje van een leerling uit het 6e leerjaar, schooljaar 1947-1948, draagt op de eerste blz als titel ‘Alles tot glorie van God'; binnenin op elke blz. een prentje met eronder enkele vragen of opdrachten.

* Beginnend met de verhalen uit het Oude Testament, o.a.

 

 

* Bij wijze van overgang naar het Nieuwe Testament enkele landkaartjes van Palestina.

* Vervolgens prentjes bij:
- het ‘verborgen leven' van Jezus, zijn doop, zijn leer, ... maar ook wat uitleg over;

 
 

- de parabels, o.a.

 
 

* Tenslotte, na een prentje met een ‘Oosters graf' en een bij de verrijzenis van Christus, nog een prentje over ‘Het laatste oordeel'.