boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex I > I.M.I. (basisschool) > artikel


Immaculata Maria-Instituut/rapport

Tussen 1970 en 1980 werd gezocht naar een vernieuwde evaluatie van de leerlingen en een aangepaste rapportering. De trimestriële proefwerken waren afgeschaft en vervangen door dagelijkse overhoringen en maandelijkse proefwerken. Maar diocesaan werden er dan toch weer examens ingericht! Leerlingen onderling vergelijken in rangschikkingen en door percentages was te competitief, soms te vernederend, vandaar alleen nog cijfers op 10 voor de leervakken. Eerst trachtte men op het rapport de waardering van leer- en leefhoudingen, van vaardigheid en expressie nog te omschrijven, maar al vlug kregen de leerlingen er een cijfer op 5 voor, en tenslotte een letterwoord (U, ZG, G, ...).
Typerend voor dit zoeken naar de geschiktste evaluatie en rapportering was dat, nadat men in 1974 tot een consensus was gekomen inzake de begeleidende tekst, men er een jaar later al opnieuw aan sleutelde, maar in 1977 de tekst uit 1974 toch weer overnam.

Rapport 1974-1975

 
 


* Wat werd geëvalueerd als leer- en leefhoudingen?
belangstelling, werktempo, taakafwerking, dagelijkse prestatie, orde en netheid, voorname omgang, groepsgedrag
* Wat werd geëvalueerd als vaardigheid en expressie?
spreken en voordragen, hardop lezen, schrijven, stellen, vrouwelijke handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding
* Wat werd geëvalueerd als schoolvorderingen?
catechese, taal, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, w.o., Franse taal, verkeersonderricht


Rapport 1976-1977
 


 

Dus geen gemiddelden op het rapport! Maar in 1977-1978 werd er aan het rapport (uit 1974) een (synthese)tabel toegevoegd waarin enerzijds de punten kwamen behaald op het diocesaan examen voor moedertaal en wiskunde, en anderzijds voor de andere vakken hetzij gemiddelden (!), hetzij punten van proefwerken op het einde van het schooljaar. Daarbij konden sommige onderwijzeressen het niet laten bepaalde vakken op 20 of meer te evalueren.