boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex I > I.M.I. (basisschool) > artikel


Immaculata Maria-Instituut (basisschool)/vestigingsplaats Poelk

'In September 1932 kwam een onverwachte moeilijkheid de vreedzame werking der school storen. De bewoners van Poulck eisten aldaar een afdeling der meisjesschool. Om gegronde redenen kon aan hun verzoek geen gevolg gegeven worden, dit was de oorzaak dat een dertigtal meisjes tot de gemeenteschool te Poulck overgingen. Om dit onheil enigzins af te weren, opende de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Janssens, een vrije bewaarklas in een voorlopig lokaal der gemeenteschool. Deze bewaarklas staat onder het bestuur der school van Ledeberg en wordt door een lekenonderwijzeres geleid. Een veertigtal kleinen wonen de klas bij.' (1)


------------------------------------------------------------------------
(1) In archief zusters.