boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artikel


Het Schuit

Woning overzetters Dender, aan de Piezelstraat te Pamel
 


foto 1985
Nu (gerenoveerd) nr 28 aan de Piezelstraat te Pamel.

Achteraan paalde het erf aan de Dender. Daar lag het/de overzetbootje/schuit waarmee de voetgangers door de bewoners van Het Schuit werden overgezet. Die voetgangers geraakten langs de Koeistraat (nu voetweg) aan de Dender.Vele eeuwen konden zij de Dender passeren over een brug en verder stappen richting Ninove/Okegem, tot de brug teloorging/nog maar eens werd verwoest. Dat moet vóór 1741 zijn gebeurd gezien pastoor De Craene zich toen geregeld in het veer liet overzetten. Hij betaalde op het einde van het jaar, maar vond de som zo hoog dat hij besloot telkenmale te betalen zoals iedereen. Ook na hem, zeker tot in de 19e eeuw (tot verderop in 1865-1866 een nieuwe brug werd aangelegd?) zullen vele Pamelaars het hem hebben nagedaan.

Eerste overzetter was Cornelis Van der Veken. Hij zette pastoor De Craene over. Cornelis’ dochter,  Anna Maria Van der Veken (1728-1800), die in 1754 met Jan Van Droogenbosch trouwde, bleef in haar ouderlijk huis wonen en Jan werd de nieuwe overzetter. In 1798 trouwde hun dochter Anna Christina Van Droogenbosch (ca. 1767-1826) in, met Jacobus Van der Haeghen (1766-1837) uit Appelterre. Opnieuw droeg de overzetter een andere familienaam. In 1827 trouwde Jacobus een tweede maal, met Joanna Philippina Van den Houwe, die na zijn dood hertrouwde met Livinus Verpaelst uit Meerbeke. Een dochter uit het tweede huwelijk van Jacobus, Anna Maria Van der Haeghen (°1831) trouwde in 1856 binnen, met Jan-Baptist Verpaelst. Zij hebben het einde van Het Schuit als reguliere overzetplaats meegemaakt. Hun dochter Maria Virginia Verpaelst bleef in haar ouderlijk huis wonen toen ze in 1893 trouwde met Benedictus Anthoens.