boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > Davidsfonds Roosdaal > artikel


Davidsfonds Roosdaal/de propaganda kon beginnen
Over die (opstart)propaganda in 1928 noteerde kapelaan Tielemans:
"Eerst wordt over 't Davidsfonds gesproken in de Kapel bij gelegenheid van 't voorlezen van Herderlijke Brief over 'De slechte Lezingen'. Eenige dagen nadien wordt de stichting aangekondigd op eene Vergadering der Oud-Strijders in het Vlaamsch Huis te Pamel. Enkele propaganda-briefjes worden rondgestuurd in de gemeente Pamel." (12 juni '28)
"Het 1e ingeschreven lid is Joseph Borloo-Ledeberg. Mr. Fil De Troyer brengt de namen van verschillende leden. Dank aan de medewerking van Juf. Helena De Troyer, onderwijzeres, geholpen door de schoolkinderen, tellen we nu reeds 35 leden." (2 juli '28)
"Nieuwe propaganda brengt nog 25 leden bij." (30 juli '28)